Stacks Image 114
Dispositie (duitstalig):

Hauptwerk: Quintadene 8', Prinzipal 8', Gedackt 8', Oktave 4', Gemshorn 4', Quinte 2 2/3', Oktave 2', Mixtur 4 fach, Zimbel 3 fach, Trompete 8'
Unterwerk: Gedackt 8', Spitzflöte 8', Prinzipal 4', Rohrflöte 4', Waldflöte 2', Quinte 1 1/3', Oktave 1', Mixtur 3 fach, Sesquialtera 2 fach, Krummhorn 8'
Pedal: Prinzipal 16', Subbaß 16', Oktave 8', Gedackt 8', Oktave 4', Mixtur 5 fach, Fagott 16', Trompete 8', Clairon 4'
Drei Normalkoppeln


met dank aan Gerrit Hoogendoorn
.
.
Gerrit Hoogendoorn, voormalig medewerker van Vierdag Orgelbouw, stuurde mij de foto, een krantenbericht en de dispositie van het orgel in Nordhorn, dat sedert de bouw inmiddels een aantal keren gewijzigd is. De oorspronkelijke ingebruikname was op 13 december 1975.

Stacks Image 146
St. Augustinus Kirche Nordhorn Dld, 1975