Stacks Image 47
Dispositie:

Holpijp 8' Roerfluit 4' Prestant 2' Octaaf 1' Pedaal aangehangen of zonder
Ned. Herv. Kerk Hempens 1962