Stacks Image 114
Dispositie:

Manuaal 1: Prestant 8', Gedekt 8', Octaaf 4', Gemshoorn 2', Mixtuur 1' 4 sterk
Manuaal 2: Holpijp 8', Roerfluit 4', Nasard 2 2/3', Octaaf 2', Terts 1 3/5'
Pedaal: Bourdon 16', Gedekt 8' (gecomb. met Bourdon 16')
Manuaalkoppeling, twee pedaalkoppelingen
Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-f1


met dank aan Bert Wisgerhof, Gerrit Hoogendoorn en Adry den Boer
.
.
Stacks Image 161
Stacks Image 163
Stacks Image 165
bron en foto's: www.gergemterneuzen.nl

Pieter Meijer maakte ons attent op een afscheids-concert op het orgel in Eindhoven, op vrijdag 8 augustus 2014. Het kerkgebouw is verhuurd aan een kerkgenootschap dat geen orgel gaat gebruiken. De heer Meijer schrijft: "Dat betekent ook afscheid nemen van het fraaie Vierdag-orgel, dat zo mooi in de kerk (-akoestiek) past." Het orgel verhuist naar de Gerefomeerde Gemeente in Terneuzen, waar het in 2017 in gebruik genomen wordt.

De website van de Gereformeerde gemeente geeft ons de volgende informatie over de geschiedenis van het orgel:
Het orgel is gebouwd in 1974 door Vierdag Orgelbouw Enschede (1946-1981) voor de Nederlands Gereformeerde Kerk te Eindhoven. Het orgel had oorspronkelijk 12 registers, verdeeld over twee manualen en pedaal, waarbij de Gedekt 8' van het pedaal een transmissie was van de Bourdon 16'. Vanwege de kleine bouwruimte was het orgel compact gebouwd, een deel van de pijpen van de Bourdon 16' was liggend tegen de bovenkant van de orgelkas gemonteerd en het orgel was voorzien van drie kleine balgen. In 1998 werd het orgel door Pels & Van Leeuwen uitgebreid met een Dulciaan 8' op Manuaal II. In 2014 kwam het instrument te koop te staan, omdat de gemeente een ander kerkgebouw betrok. Het Vierdagorgel werd verkocht aan orgelmakerij Steendam uit Roodeschool.

Orgelmakerij Steendam kreeg de opdracht tot demontage, restauratie en overplaatsing van het Vierdag orgel. Om onderhoud en toegankelijkheid te verbeteren werd besloten om de drie kleine balgen te vervangen door één grote magazijnbalg die samen met de windmotor in een aparte kast achter het orgel geplaatst zou worden. Tevens werd besloten om het orgel uit te breiden met een aparte windlade voor het pedaal met daarop tevens een aantal extra stemmen om de draagkracht te vergroten. De Bourdon 16' werd vervangen door een Subbas 16' met een wijdere mensuur, de Gedekt 8' kreeg gedeeltelijk zelfstandig pijpwerk, en er werd een Prestant 8', een Octaaf 4' en een Bazuin 16' toegevoegd. De pedaaltractuur is volledig mechanisch, waarbij, vanwege de korte afstand tussen het klavier en de pedaalwindladen, een wellenbord is toegepast. De registertractuur van het pedaal is elektrisch. De ingebruikname vond plaats op 3 maart 2017.

Huidige dispositie:
Manuaal I: Prestant 8', Gedekt 8', Octaaf 4', Octaaf 2', Mixtuur IV
Manuaal II: Holpijp 8', Roerfluit 4', Nasard 2 2/3', Gemshoorn 2', Terts 1 3/5', Dulciaan 8'
Pedaal: Subbas 16', Prestant 8', Gedekt (tr) 8', Octaaf 4', Bazuin 16'
Speelhulpen Koppel I-II, Koppel Ped-I, Koppel Ped-II, Tremulant
De Dulciaan 8' is in 1998 toegevoegd door Pels & Van Leeuwen.
Vulstem samenstelling Mixtuur IV sterk:
C: 1' - 2/3' - 1/2' - 1/3'
G: 1 1/3' - 1' - 2/3' - 1/2'
c: 2' - 1 1/3' - 1' - 2/3'
g: 2 2/3' - 2' - 1 1/3' - 1'
c': 4' - 2 2/3' - 2' - 1 1/3'
Manuaalomvang: C-f3
Pedaalomvang: C-f1
Nederlands Geref. Kerk, Eindhoven, 1974