Stacks Image 12
.
.
Dispositie:

Prestant 2', Quint 1 1/3' of Octaaf 1', Scherp 2 st. 1', Holpijp 8', Roerfluit4

met dank aan Mieke Breij
.
.
Mieke Breij doet onderzoek naar de kerkmuziekpraktijk in de Oude kerk te Soest en stuurde ons de onderstaande informatie.
"In 1960 organiseerde Maarten Kooij (1927-2013), destijds cantor-organist van de Oude kerk te Soest en dirigent van de Muziekkring 'De Nederlandse Cantorij' een 'crowdfundingsactie' (zouden we nu zeggen) om een koorpositief voor zijn kerkmuziekpraktijk te kunnen laten bouwen bij je vader. Eén van de financieel bijdragende organisten was zijn vriend Klaas Bolt, organist van de Grote of St. Bavokerk te Haarlem. Het orgel werd met een concert op 11 juli 1961 in gebruik genomen. Zie onderstaande artikelen uit de Soester Courant. Daarna hebben (naast Maarten) diverse prominente organisten er op gespeeld, zoals Willem Hülsmann, Klaas Bolt, Willem Vogel, Gert Muts en Jan Jansen."

Maarten Kooij werd in 1971 cantor aan de Utrechtse Dom. Het orgel is toen daar naar toe verplaatst voor gebruik bij de Vespers. Mieke Breij heeft er in die tijd ook zelf veel op gespeeld, evenals Domorganist Stoffel van Viegen tijdens de restauratie van het grote Bätz-orgel in de jaren 1973-1975. Vanaf 1992 is het orgel niet meer publiekelijk in gebruik.

Adry den Boer meldde ons dat er in 1978 in de Oude Kerk een kistorgel werd geplaatst, afkomstig uit De Open Hof in Soest. Zie het Rapport onderzoek orgels Portestantse gemeente Soest van Peter van Dijk uit 2016.

Stacks Image 129
Oude Kerk, Soest 1961